SỔ MƠ

Giải mã  giấc mơ người chết – Nằm mơ thấy người chết mang điềm gì? 

  Có lẽ nằm mơ người chết là một trong những giấc mơ không ai muốn nằm mơ. Nhưng trên thực tế, nhiều người vẫn không được. Chúng ta có thể. Đừng trốn tránh  giấc mơ này. Tuy nhiên, chúng ta không biết giấc mơ này có ý nghĩa  tốt hay xấu, tốt hay xấu. […]